Skip to content

LOST & FOUND FORMULIER

Vul dit formulier in zodat wij kunnen nagaan of je persoonlijke eigendommen wellicht nog in je locker zijn achtergebleven. Het helpt enorm als je aangeeft op welke dag je de locker hebt gebruikt en het is helemaal handig als je nog weet welk lockernummer je had. Geef ook een duidelijke omschrijving en eventuele speciale kenmerken van je spullen zodat wij kunnen herleiden dat dit ook echt jouw eigendom is. 

Wij zullen je zo snel mogelijk van een reactie voorzien. Houd er rekening mee dat dit soms enkele werkdagen kan duren.

Fill in this form so that we can check whether your personal belongings may still be in your locker. It helps enormously if you indicate on which day you used the locker and it is very useful if you still know what locker number you had. Also give a clear description and any special characteristics of your things so that we can verify that this is actually your property.

We will reply as soon as possible. Bear in mind that this can sometimes take several working days.

    Je contactgegevens / Your personal details

    Evenement gegevens / Event details    💬 Hulp nodig? Stuur een appje